Våra värderingar

SecMakers tre grundläggande värderingar är enkelhet, öppenhet och långsiktighet.
Värderingarna är en vägledning för alla våra medarbetare och grunden för hur vi utvecklar våra produkter, bygger samarbeten kring våra lösningar och samverkar med våra kunder.

Enkelhet

Vår målsättning är att erbjuda marknadens mest tillförlitliga PKI-klient
och bästa IT-säkerhetslösningar till företag och organisationer. Oavsett teknik är en säkerhetslösning aldrig starkare än den acceptans den får i organisationen. Vi har därför ett uttalat fokus på att erbjuda lösningar som är enkla och användarvänliga:
för beslutsfattare, integratörer, administratörer och slutanvändare

Öppenhet

Vi utvecklar våra produkter och lösningar utifrån vedertagna standarder.
Våra produkter har öppna, dokumenterade gränssnitt. Det förenklar integrationen mot olika plattformar och operativsystem men också andra applikationer och tjänster.
Våra lösningar passar därför in oavsett vilken målmiljö du som kund har idag.
Vi arbetar också aktivt för att driva standardiseringen framåt i relevanta forum på säkerhetsområdet.

Långsiktighet

Vi bygger dagens säkerhetslösningar på morgondagens teknik.
Vi bidrar med lösningar som lätt anpassas efter hur organisationer förändras och behov utvecklas och som blir kvar över tiden. För att lyckas tror vi på långsiktiga samarbeten. Vi bygger relationer som varar med teknikutvecklingspartners och andra nyckelspelare. Vi tror på långsiktighet i relation till våra kunder.

Högsta kreditvärdighetssigill