Vår historia

Redan 1994 las den första hörnstenen till det som idag är säkerhetsföretaget SecMaker.
Idag, drygt 20 år senare är vi Nordens ledande leverantörer av certifikatsbaserade säkerhetslösningar till företag, myndigheter och organisationer. Vi skyddar och säkerställer vi information, system och datatrafik hos över en miljon användare.

1994 grundades programvaruföretaget NetMaker, grunden till det som idag är SecMaker. NetMaker utvecklade och levererade programvarubaserade lösningar för electronic banking med Bankgirot och de ledande affärsbankerna som viktiga samarbetspartners. Programvaran NetMaker BgCom blev i slutet av 90-talet ett av Sveriges första stora projekt kring tillämpad digital säkerhet baserad på PKI och smarta kort. Vi på dåvarande NetMaker såg att PKI och smarta kort hade potential långt bortom att vara det bästa alternativet för säkra betalningar.

Sommaren 2001 såldes electronic banking-verksamheten och det som idag är SecMaker grundades. Målsättningen, att paketera vår samlade expertis och gedigna ingenjörskunnande kring smartkortsbaserad säkerhet och PKI, är idag mer aktuell än någonsin.

Vi bestämde oss för att utveckla en helt ny generations PKI-klient. Baserat på fem djärva men för oss självklara målsättningar skulle den nya klienten:

  • Vara modulär och baserad på öppna standarder för att enkelt kunna integreras i alla vanliga plattformar och miljöer

  • Fungera fullt ut i Citrix och terminalservermiljöer

  • Vara liten för att tillåta snabb utrullning och nedladdning över modemförbindelse

  • Vara modulärt uppbyggd för att bland annat tillåta enklare uppdatering och uppgradering i drift och på så sätt undvika tidskrävande handpåläggning och systemomstarter

  • Erbjuda flexibelt stöd för såväl nya som äldre smartkort

De som verkligen förstod vad vi gjorde sa att vi låg fem år före verkligheten.
Själva såg vi en sporrande utmaning och en möjlighet att få vara med och föra utvecklingen framåt. Den nya programvarav fick namnet Net iD.

En av våra första Net iD-kunder kom att bli Telia. När man i februari 2005 initierade ett projekt kring sina e-legitimationstjänster hade man inte mindre än tre PKI-klienter från olika leverantörer. Målet var en harmonisering till en klient. Net iD klarade mandomsprovet och de tre konkurrerande lösningarna kunde ersättas med en integrerad lösning som mötte alla behov för Telias e-legitimationserbjudanden.
Den nya lösningen gav också kraftigt minskad administration och sänkta supportkostnader för Telia i kombination med ökad användarvänlighet och tillgänglighet för Sveriges befolkning.

SecMaker har nu arbetat med programvara och tjänster inom PKI och smarta kort i över 20 år. De gör oss unika på den nordiska marknaden.

Genom att fokusera på säkra och lättanvända säkerhetslösningar till en optimerad totalkostnad har vi fortsatt växa och vinna uppskattning hos samarbetspartners och kunder. Net iD är idag den dominerande säkerhetslösning inom offentlig sektor i Sverige med snart en miljon installerade programklienter. I andra länder växer installationsbasen snabbt och vi är Nordens ledande leverantör av smartkortbaserad säkerhet.

Högsta kreditvärdighetssigill