Om SecMaker

SecMaker är en betrodd leverantör av säkerhetslösningar baserat på certifikat och PKI.
Vår produktfamilj Net iD skyddar idag information, system och data för över en miljon användare. SecMaker har under 20 år samlat på sig erfarenhet av IT-säkerhet i komplexa miljöer och unik spetskompetens inom IT-säkerhet, autentisering och PKI.

Vår produktfamilj Net iD består av klientprogramvaran Net iD Enterprise, webbportalen Net iD Portal och kompletterande tjänster för administration, integration och hantering av digitala identiteter. Produkterna baseras på öppna standarder vilket gör våra lösningar är smidiga att införa och administrera oavsett systemmiljö.

Net iD uppskattas därför av säkerhetsansvariga och IT-chefer för sin höga säkerhetsnivå, flexibilitet och kostnadseffektivitet. Medarbetare uppskattar Net iD för att det stödjer mobilt arbete, är lätt att använda och erbjuder trygga, effektiva arbetsflöden i vardagen.

Vi månar aktivt om vår oberoende roll och samarbetar med de ledande leverantörerna av systemplattformar, hårdvaror och smartkort. På så sätt säkerställer vi på bred front att integration mot just din IT-miljö fungerar.

Som ledande leverantör av IT-säkerhetsprodukter säkerställer vi bara halva resultatet. Utöver ansvaret som ligger på kunden att upprätta och slå vakt om säkerhetsrutiner har SecMaker också valt en aktiv roll i det internationella standardiseringsarbetet kring smartkortbaserad säkerhet. På så sätt är vi med och driver utvecklingen av framtidens PKI- och smartkortbaserade säkerhetslösningar.

SecMaker har också ett etablerat partnerprogram för våra moln- och integrationspartners.

Som kunskapsledare delar vi gärna med oss av vår kompetens och erfarenhet till samarbetspartners och kunder.

Högsta kreditvärdighetssigill