UTBILDNING

Net iD Super User Training

En endagarsutbildning för handläggare och förvaltnignspersonal som får lära sig hur man på bästa sätt utnyttjar Net iD produkternas fulla potential, inte minst Net iD Portal.

Utbildningen Net iD Super User Training vänder sig till korthandläggare och förvaltningspersonal inom organisationer som valt att basera sin inloggningsmetod på Net iD och smarta kort. Kursen fokuserar på att användarna skall lära sig utnyttja våra produkters fulla potential och då inte minst Net iD Portal.

Kursen riktar sig till

Kursen är avsedd för korthandläggare och förvaltningspersonal inom organisationer som valt att basera sin inloggningsmetod på Net iD och smarta kort.

Kursinnehåll

  • Net iD Card Portals fulla potential
  • Windowsinloggning med Net iD Enterprise
  • Best practice vid livscykelhantering av kort
  • Egna certifikat på befintliga SITHS-kort
  • Nyheter i kommande version av Net iD Portal
  • Erfarenhetsutbyte kring utgivningsrutiner
  • SITHS-kort kontra vanliga kort
  • Kortmallar


Kursledare

Daniel Hällback är Solution Architect på SecMaker och har över 15 års erfarenhet av att integrera PKI och smarta kort.

Kurslängd

1 dag, kl 09:00-16:30

Övrigt
Lunch, fika och utförlig kursdokumentation ingår. Kursmaterialet kan inte köpas separat.

Kursen leds i moderna utbildningslokaler och eleverna får tillgång till varsin dator för
hands-on-övningar.

Vänligen meddela särskilda önskemål om kost vid allergi eller liknande.

Net ID logo