UTBILDNING

Certified Smart Card Security Expert

En fyradagarsutbildning i handgriplig integration av PKI och certifikatbaserad säkerhet.

Kursen Certified Smart card Security Expert (CSSE) är en utbildning i handgriplig integration av PKI och certifikat. Kursen riktar sig till tekniker som är anställda hos våra integrations-, teknikpartners som ansvarar för autentiseringsprojekt.

CSSE tillhandahåller hands-on övningar i Net iD produktfamilj, arkitekturen och de bästa sätten att installera och konfigurera en optimal autentiseringslösning i Windows-miljö. Deltagarna kommer också att lära sig om de lämpligaste arkitekturvalen för olika situationer.

Kursen riktar sig till

Utbildningen vänder sig till tekniker hos våra integrationspartner, teknikpartners och certifikatutfärdare som ska ska ansvara för projekt inom smarta kort och PKI.

Kursinnehåll

  • Microsoft CA (fördjupning)
  • Installation och konfiguration av Net iD Enterprise och Net iD Portal
  • Net iD och smartkort i Citrix-miljö
  • Net iD med tunna klienter
  • Net iD med sessionsförflyttning, SSO (singelinloggning) och andra tillägg
  • Net iD för Efos och SITHS
  • SecMakers Start-Up Packages
  • Olika typer av smartkort
  • Olika typer av kortläsare
  • Felsökning och support


Kursledare

Daniel Hällback är Solution Architect på SecMaker och har över 15 års erfarenhet av att integrera PKI och smarta kort.

Kurslängd

4 dagar, kl. 09:00-16:30

Övrigt

Lunch, fika och utförlig kursdokumentation ingår.
Kursmaterialet kan inte köpas separat.

Kursen leds i moderna utbildningslokaler och eleverna får tillgång till varsin dator för
hands-on-övningar.

Net ID logo