UTBILDNING

Certifikat och kortadministrationsutbildning

I samarbete med Certezza har vi utformat en tredagarsutbildning i handgriplig PKI och certifikat.

Du som står inför ett autentiseringsprojekt i din organisation kan vinna mycket på att utbilda berörd personal i de grunder, metoder och verktyg som är vedertagna hos de som gjort samma resa.

Ge ditt projekt de bästa förutsättningarna genom att investera i utbildning av berörda medarbetare.

Vi fokuserar på tillämpning av de kunskaper vi lär ut och låter därför praktiska övningar varvas med teori. Vi ger dig rätt verktyg i form av hands-on-övningar och genomarbetad kursdokumentation som förklarar metoder och tillvägagångssätt.

Kursen riktar sig till

Utbildningen vänder sig till tekniker som ska ansvara för projekt inom PKI och lämpar sig för dig med erfarenhet av att administrera Windows Server Active Directory.

Kursinnehåll

 • Adressering av säkerhetskrånglet.
 • Informationssäkerhetpolicy.
 • Tillitsnivåer (LOA).
 • Fördjupning Microsoft CA.
 • Fördjupning i Net iDs produktportfölj.
 • Certifikat och PKI.
 • Vad är en Hardware Security Module (HSM)?
 • Hur förhåller vi oss till General Data Protection Regualtion (GDPR)?
 • Varför singelinloggning (SSO)?
 • Vad är E-Identitet för offentlig sektor (Efos)?
 • Olika typer av smartkort och virtuella smartkort.
 • Olika typer av kortläsare.
 • Felsökning och support.

Kursledare

Martin Juhlin, IT Security Consultant på Certezza
Daniel Hällback, Solution Architect på SecMaker

Kurslängd

3 dagar, kl 09:00-17:00

Övrigt

Lunch, fika och utförlig kursdokumentation ingår.
Kursmaterialet kan inte köpas separat.

Kursen leds i moderna utbildningslokaler och eleverna får tillgång till varsin dator för
hands-on-övningar.

Vänligen meddela särskilda önskemål om kost vid allergi eller liknande.

 

Net ID logo