Net iD SDK

Ett utvecklingsverktyg för maximering av mobil säkerhet med smarta kort

Net iD SDK (Software Development Kit) ger applikationsutvecklare ett verktyg i stället för en nyckelfärdig applikation, för att ytterligare integrera certifikatsbaserad säkerhet i inbyggda mobila applikationer baserade på Android och iOS.

Net iD SDK hjälper utvecklare att arbeta kring de begränsningar som fortfarande finns för IT-säkerhet i många mobila miljöer, till exempel offline-inloggning.

Systemkrav

Net iD SDK stöder alla smarta kort som kan användas med Net iD Enterprise. I sin första version, Net iD SDK erbjuder stöd för kortläsare från två leverantörer av mobilkortläsare:

  • Precise Biometrics Tactivo readers för iOS och Android
  • Feitian kortläsare iR301 och bR301 för iOS och Android

Software Evaluation Agreement

Utvecklare kan få tillgång till Net iD SDK genom att underteckna ett software evaluation agreement.

Net ID logo