IDP OCH FEDERATIONER

Sömlös inloggning till interna
och externa digitala resurser

Allt fler organisationer tillgängliggör sitt utbud av e-tjänster, applikationer och digitala plattformar via en idP och federationer,
där allt baseras på tillit.

Med en stark användarautentisering i kombination med en IdP eller federation, behöver medarbetarna bara använda en enda inloggning, single sign-on, för att komma åt alla sina tjänster och digitala resurser.

Med Net iD och gemensamt utformade regelverk för tillitsnivåer, hantering av identiteter, autentisering och behörigheter, bygger du lösningar som garanterar en säker, kostnadseffektiv och enkel åtkomst av tjänster både inom och mellan organisationer.

Helt utan osäkra lösenord kan du enklare applicera en enhetlig IT-säkerhetspolicy som gäller alla användare, alla typer av enheter för alla typer av molnbaserade och lokala applikationer.

Våra produkter används redan för inloggning till alla de mest använda tjänsterna. Till exempel Skolfederation, Sambi och Svensk e-identitet. Tack vare öppna standarder som SAML, OpenID Connect och Radius kan du lita på att din investering i Net iD kan användas även mot andra produkter och tjänster på området.

 

Intel logo
Intel logo
Intel logo
Intel logo
Net ID logo